Kolorowanki na fortepian cz. 1

Pierwsza część „ Kolorowanek na fortepian” zawiera zbiór bardzo łatwych piosenek z obrazkami, a także przedstawia całą zabawę z nutkami razkreślnej oktawy. Są tu kolorowanki, wycinanki, iwierszyki, układanki, jest nawet „domek nutek”. Celem tego zbioru jest przede wszystkim zainteresowanie dziecka muzyką, wypracowanie pozytywnego nastawienia do zajęć przy fortepianie. Granie i jednoczesne śpiewanie piosenek bardzo dobrze rozwijają słuch muzyczny i poczucie rytmu. Zabawa z nutkami w przystępny sposób wprowadza w świat nut. Wszystkie utworki ułożone są w takiej kolejności, żeby przygotować ręce dziecka do dalszych, już trudniejszych ćwiczeń. Nauka gry tak małego ucznia powinna sprawiać mu radość i upewniać w poczuciu własnej wartości, a każda lekcja musi posiadać elementy zabawy i pobudzać zainteresowanie.

Muzyczny plac zabaw cz. 1

Jest to pierwszy zeszyt kreatywnych ćwiczeń, uzupełniający I cz. „Kolorowanek na fortepian” dla dzieci w wieku 4-5 lat. Zeszyt zawiera 80 różnorodnych zadań na logikę, spostrzegawczość, pamięć , wiele zadań, związanych z wiedzą o znakach muzycznych i czytaniem nut. W formie zabawy dziecko łatwo i z radością przyswoi niezbędny materiał muzyczny

Kolorowanki na fortepian cz. 2

Druga część “Kolorowanek na fortepian” jest kontynuacją podręcznika gry na fortepianie dla dzieci w wieku 4-5 lat.
W tej części umieszczonych jest 17 łatwych piosenek do grania i śpiewania. Każda piosenka zawiera ilustracje do kolorowania, co pomaga dziecku lepiej zrozumieć treść wykonywanego utworku i rozwija wyobraźnię emocjonalną.
Na przykładzie utworków, zawartych w tym zbiorze, dzieci z łatwością uczą się podstaw artykulacji muzycznej: legato, staccato, portato. Tekst i charakter piosenki, a także obrazek naprowadzają na sposób interpretacji muzycznej. Wprowadzenie zmian dynamicznych jest też bardziej wymagające. Oprócz dwóch zasadniczych kategorii dynamicznych – forte i piano – występują ich rozmaite odmiany: mezzo forte, mezzo piano, fortissimo, pianissimo, co wymaga bardziej precyzyjnego wykonania.
Równolegle dzieci kontynuują poznawanie nut w kluczu wiolinowym i utrwalają poznane wcześniej.
Wiedza o wartościach nut na tym etapie nauki nie jest wymagana. Rytm wykonywanych piosenek narzuca tekst.
Ważnym elementem tej ksiązki są załączniki do zabawy. “Domek nutek” trzeba wyciąć, wykolorować i skleić . Plansza z układanką służy do dopasowania karteczek z nutkami na pięciolinii do “buziek “z wierszykami. Zabawy te w znacznym stopniu ułatwiają przyswajanie wiedzy oraz skracają proces poznawania nut i orientacji w kluczu wiolinowym.

Muzyczny plac zabaw cz. 2

Jest to drugi zeszyt kreatywnych ćwiczeń, uzupełniający II cz. „Kolorowanek na fortepian” dla dzieci w wieku 4-5 lat. Zeszyt zawiera wiele różnorodnych zadań na logikę, spostrzegawczość, pamięć , wiele zadań, związanych z wiedzą o znakach muzycznych i czytaniem nut. W formie zabawy dziecko łatwo i z radością przyswoi materiał muzyczny

Kolorowanki na fortepian cz. 3

Trzecia część jest  następnym  etapem w nauce gry na fortepianie dzieci w wieku przedszkolnym.

Wprawki i utworki, zamieszczone w tej części są już dłuższe, trudniejsze, o większych wymaganiach wykonawczych. Stosowanie artykulacji, frazowania i dynamiki staje się bardziej świadome i naturalne. Wzrasta wiedza teoretyczna. Dzieci poznają wartości nut i pauz i ich organizację w taktach ( zeszyt uzupełniający „Zabawy rytmiczne”); poznają nuty w kluczu basowym. Technika gry też intensywnie się rozwija. Dzieci zaczynają grać dwudźwięki, trójdźwięki z przewrotami, gamę rozbieżną i równoległą w obrębie oktawy, gamę chromatyczną.

Odrębnym rozdziałem dla pracy samodzielnej są “Etiudki krasnoludki”. To są krótkie melodie, zapisane w obu kluczach. Do każdej melodii jest zestaw twórczych zadań.

W załączniku są materiały, wspomagające proces nauczania.

Zabawy rytmiczne

Zeszyt jest uzupełniającym elementem do “KOLOROWANEK NA FORTEPIAN III”

Zeszyt  przeznaczony do wprowadzenia małego ucznia w świat wartości nut i pauz oraz ich organizacji metro-rytmicznej w muzyce . Wiersze, rysunki i zabawy, zamieszczone w zeszycie mają na celu ułatwić i uatrakcyjnić wprowadzenie wiedzy teoretycznej o dźwiękach różnej długości trwania, pomóc przyswoić pojęcia “wartość nuty”, “takt”, “miara”. Karteczki, znajdujące się w załączniku służą do porównania długości trwania dźwięków w ruchu muzycznym, a zarazem do układania różnych wzorów taktów. Porównując takt z mieszkaniem dla nut, dziecko bez trudu zrozumie pojęcie “metrum”, a przy pomocy karteczek, ułoży takty dwu-, trzy- lub czteromiarowe.

Karteczki są materiałem pomocniczym i w lekcjach przy instrumencie.

Rytmika I ( zeszyt dla początkujących)

Jest to pierwszy zeszyt ćwiczeń dla uczniów I klasy Szkoły Muzycznej, którzy rozpoczęli naukę w wieku 6 lat. Biorąc pod uwagę psychologię i emocjonalne przygotowanie 6-latka, cały zakres obowiązującego programu z rytmiki i kształcenia słuchu dla I klasy został opracowany i rozłożony w 3 zeszytach. Format zeszytów jest mniejszy i wygodniejszy dla 6-latka, natomiast w środku są duże pięciolinie, duże nuty, strony przejrzyste, wszystkie zadania oparte na elementach zabawy. Każdy zeszyt zawiera załącznik do wycinania i układania wzorów rytmicznych, wspomagających i ułatwiających proces nauczania.

W pierwszym zeszycie zawarte zadania z kaligrafii nut razkreślnej oktawy, klucza wiolinowego, wartości nut i pauz od całej nuty do ćwierćnuty oraz wzory rytmiczne na 2, 3 i 4.

Rytmika II ( zeszyt dla początkujących)

Jest to drugi zeszyt ćwiczeń dla uczniów I klasy Szkoły Muzycznej, którzy rozpoczęli naukę w wieku 6 lat. Biorąc pod uwagę psychologię i emocjonalne przygotowanie 6-latka, cały zakres obowiązującego programu z rytmiki i kształcenia słuchu dla I klasy został opracowany i rozłożony w 3 zeszytach. Format zeszytów jest mniejszy i wygodniejszy dla 6-latka, natomiast w środku są duże pięciolinie, duże nuty, strony przejrzyste, wszystkie zadania oparte na elementach zabawy. Każdy zeszyt zawiera załącznik do wycinania i układania wzorów rytmicznych, wspomagających i ułatwiających proces nauczania.

W drugim zeszycie zawarte zadania do przyswojenie stopni gamy, alteracji dźwięków ( krzyżyki i bemole), organizacji taktów z ósemkami i ćwierćnutą z kropka, zadania z kaligrafii nut , ćwiczenia rytmiczne i wiele zabaw.

Kolorowanki i nuty do gry na pianinie dla dzieci i najmłodszych

Specjalnie dla dla dzieci do szybszego uczenia się czytania nut niezbędnych do nauki gry na instrumencie – kolorowanki nutowe.

Nauka czytania nut odblokowuje świat ekspresji i wolności na pianinie. Chociaż umiejętność czytania a vista wymaga praktyki, jest to jedna z najcenniejszych umiejętności, jakie należy posiadać jako muzyk. Nawet jeśli Twoim głównym instrumentem nie jest fortepian, nauczenie się podstaw czytania nut może być łatwiejsze, gdy znasz się na klawiaturze.

Nie daj się zastraszyć liczbą nut, które znajdują się w wielu arkuszach muzyki fortepianowej. Ponieważ pianista ma dwie ręce z dziesięcioma palcami do grania, istnieje możliwość grania wielu nut jednocześnie. Więc pamiętaj, aby nie spieszyć się i czytać każdą linijkę, jakbyś odkrywał zupełnie nową książkę.

Nauka gry na fortepianie i nauka czytania nut idą w parze. Zapamiętywanie nut na fortepianie jest pierwszym krokiem dla początkujących, którzy chcą opanować utwór muzyczny i poszerzyć swoje umiejętności gry. Aby rozwijać swoje umiejętności w jak najbardziej efektywny sposób , musisz od razu zacząć naukę czytania nut. Wykonaj te proste kroki, a szybko zaczniesz czytać nuty fortepianu!

Czytanie nut na fortepian będzie również dużo łatwiejsze, jeśli potrafisz wymawiać alfabet fortepianowy zarówno do przodu, jak i do tyłu. Zapoznanie się z tym od tyłu pomoże ci zidentyfikować notatki, które są niższe niż notatka z punktu orientacyjnego. C, B, A, G, F, E, D.