Kolorowanki na fortepian cz. 1

Pierwsza część „ Kolorowanek na fortepian” zawiera zbiór bardzo łatwych piosenek z obrazkami, a także przedstawia całą zabawę z nutkami razkreślnej oktawy. Są tu kolorowanki, wycinanki, iwierszyki, układanki, jest nawet „domek nutek”. Celem tego zbioru jest przede wszystkim zainteresowanie dziecka muzyką, wypracowanie pozytywnego nastawienia do zajęć przy fortepianie. Granie i jednoczesne śpiewanie piosenek bardzo dobrze rozwijają słuch muzyczny i poczucie rytmu. Zabawa z nutkami w przystępny sposób wprowadza w świat nut. Wszystkie utworki ułożone są w takiej kolejności, żeby przygotować ręce dziecka do dalszych, już trudniejszych ćwiczeń. Nauka gry tak małego ucznia powinna sprawiać mu radość i upewniać w poczuciu własnej wartości, a każda lekcja musi posiadać elementy zabawy i pobudzać zainteresowanie.

Muzyczny plac zabaw cz. 1

Jest to pierwszy zeszyt kreatywnych ćwiczeń, uzupełniający I cz. „Kolorowanek na fortepian” dla dzieci w wieku 4-5 lat. Zeszyt zawiera 80 różnorodnych zadań na logikę, spostrzegawczość, pamięć , wiele zadań, związanych z wiedzą o znakach muzycznych i czytaniem nut. W formie zabawy dziecko łatwo i z radością przyswoi niezbędny materiał muzyczny

Kolorowanki na fortepian cz. 2

Druga część “Kolorowanek na fortepian” jest kontynuacją podręcznika gry na fortepianie dla dzieci w wieku 4-5 lat.
W tej części umieszczonych jest 17 łatwych piosenek do grania i śpiewania. Każda piosenka zawiera ilustracje do kolorowania, co pomaga dziecku lepiej zrozumieć treść wykonywanego utworku i rozwija wyobraźnię emocjonalną.
Na przykładzie utworków, zawartych w tym zbiorze, dzieci z łatwością uczą się podstaw artykulacji muzycznej: legato, staccato, portato. Tekst i charakter piosenki, a także obrazek naprowadzają na sposób interpretacji muzycznej. Wprowadzenie zmian dynamicznych jest też bardziej wymagające. Oprócz dwóch zasadniczych kategorii dynamicznych – forte i piano – występują ich rozmaite odmiany: mezzo forte, mezzo piano, fortissimo, pianissimo, co wymaga bardziej precyzyjnego wykonania.
Równolegle dzieci kontynuują poznawanie nut w kluczu wiolinowym i utrwalają poznane wcześniej.
Wiedza o wartościach nut na tym etapie nauki nie jest wymagana. Rytm wykonywanych piosenek narzuca tekst.
Ważnym elementem tej ksiązki są załączniki do zabawy. “Domek nutek” trzeba wyciąć, wykolorować i skleić . Plansza z układanką służy do dopasowania karteczek z nutkami na pięciolinii do “buziek “z wierszykami. Zabawy te w znacznym stopniu ułatwiają przyswajanie wiedzy oraz skracają proces poznawania nut i orientacji w kluczu wiolinowym.

Muzyczny plac zabaw cz. 2

Jest to drugi zeszyt kreatywnych ćwiczeń, uzupełniający II cz. „Kolorowanek na fortepian” dla dzieci w wieku 4-5 lat. Zeszyt zawiera wiele różnorodnych zadań na logikę, spostrzegawczość, pamięć , wiele zadań, związanych z wiedzą o znakach muzycznych i czytaniem nut. W formie zabawy dziecko łatwo i z radością przyswoi materiał muzyczny