Logorytmika

Logorytmika

Związek pomiędzy rytmicznym a intelektualnym rozwojem zbadali naukowcy i udowodnili, że rytmiczne ruchy mięśniowe sprzyjają aktywności systemów ludzkiego mózgu, odpowiadających za analizę informacji i mocno wpływają na jego interaktywne działanie.

Zajęcia LOGORYTMICZNE skierowane są ku rozwojowi koordynacji ruchu w połączeniu z koordynacją mowy - "mowa - ruch", celem którego jest rozwój językowy dzieci, rozwój psycho-fizyczny i emocjonalny. Zajęcia zbudowane są tematycznie, odpowiednio wg rozwoju i możliwości dzieci.Program zawiera zajęcia rozwijające sprawność ruchową, słuch i pamięć muzyczną, poprawność wymowy i głos.Uczy orientacji w przestrzeni, swobody ruchów, koncentracji uwagi, śpiewu i słuchaniu muzyki. Rozwijając się rytmicznie, dziecko szybciej rozwija się intelektualnie.

W wielu systemach psychoterapeutycznych ćwiczenia rytmiczne stosowane są dla kształcenia umiętniśi komunikacyjnych i umiętnośi współpracy. Niemowlę najpierw reaguje na rytm, póżniej na barwę i wysokość dżwięku. A przecież w pierwszych trzech latach życia tempo rozwoju intelektualnego dziecka znacznie przewyższa póżniejsze, odzwierciadleniem czego jest rozwój mowy. Jeżeli pod koniec pierwszego roku życia malucha zasób słów stanowi 8 -10, to trzylatek posługuje sie juz ok. 1 000 słów. W trzecim roku życia mowa dziecka staje się dominującą w jego rozwoju. Dziecko buduje już pełne zdania, używa synonimów, uczy się wnioskować. Mowa zaczyna być środkiem komunikacji i samoregulacji zachowania. Coraz ważniejszą rolę odgrywają głośność i intonacja wymawianych słów, a również tempo mowy.

Zajęcia skierowane są dla dzieci w wieku od roku do pięciu lat.

Niewykorzystanie unikatowych zdolności mózgu dziecka w tym okresie rzutuje na psychofizyczny rozwój człowieka przez całe życie.