Zajęcia logorytmiczne

Zajęcia logorytmiczne dla maluchów w wieku 2-3 lat

Grupowe zajęcia ( 5-6 osób)  - zabawy umuzykalniające, rozwijające poczucie rytmu, słuch muzyczny, pamięć, koordynację ruchową, uwagę , mowę, kreatywność                

  -2 x 30 min . tygodniowo

OFERUJEMY PREZENTACJĘ METODY ORAZ PROWADZENIE WARSZTATÓW METODYCZNYCH