Zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym

      

ZAJĘCIA DLA DZIECI W WIEKU SZKOLNYM

Fortepian

        Skrzypce

  1. Tryb dziecięcy         6 -  letni     ( dzieci od  6-7 roku życia)

  2. Tryb młodzieżowy   4 -  letni     (dzieci i młodzież powyżej 9 lat)

 

                                                   FORMY ZAJĘĆ

Indywidualne lekcje instrumentalne                         -  2 x 45 min.  tygodniowo

Grupowe  lekcje -  rytmika, kształcenie słuchu        -  2 x 45 min.  tygodniowo

                           -  audycje muzyczne                  -  1 x 45 min.  tygodniowo

Teatr muzyczny ( chór, gra sceniczna, taniec)         -  1 x  60 min. tygodniowo

 

dzieci biorą  udział w zajęciach Teatru muzycznego.